Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Các xét nghiệm cơ bản trong thận học
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 26/07/2023
 • 30 phút
 • 40 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Tiểu nhiều - Tiểu ít - Vô niệu - Tiểu đạm
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 25/07/2023
 • 35 phút
 • 45 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Các hội chứng lâm sàng hô hấp
Đề thi Nội KhoaĐề Thi
 • 25/07/2023
 • 40 phút
 • 50 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Chẩn đoán gan to
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 24/07/2023
 • 30 phút
 • 40 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Triệu chứng cơ năng tiêu hóa
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 24/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Triệu chứng cơ năng hô hấp
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 24/07/2023
 • 40 phút
 • 50 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Khám phổi
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 24/07/2023
 • 30 phút
 • 40 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Triệu chứng cơ năng tim mạch
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 24/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Khám tim
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 24/07/2023
 • 30 phút
 • 40 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Tim mạch
Đề thi Nội KhoaĐề Thi
 • 23/07/2023
 • 45 phút
 • 55 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Tai biến mạch máu não
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 23/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Meduc.vn Trắc nghiệm Nội Khoa: Thận - Tiết Niệu
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 07/07/2023
 • 40 phút
 • 48 câu hỏi