Tiếng Anh Y Khoa Song Ngữ
Tiếng Anh Y Khoa Song Ngữ

Cuốn sách tiếng anh y khoa dẫn đầu thị trường này giúp người đọc hiểu và tìm hiểu các thuật ngữ y tế phức tạp bằng cách chia chúng thành các bộ phận cấu thành, giải thích rõ ràng ý nghĩa của các thuật ngữ này trong bối cảnh cơ thể hoạt động như thế nào đối với sức khỏe và bệnh tật. Thuật ngữ và quy trình y tế phức tạp được mô tả một cách dễ hiểu để người học ở mọi cấp độ có thể dễ dàng tiếp cận. Ngôn ngữ Y học làm cho các thuật ngữ y tế trở nên sống động với định dạng văn bản/sách bài tập được sắp xếp theo hệ thống cơ thể, cung cấp các chương bổ sung về các lĩnh vực quan trọng cụ thể của chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như ung thư và tâm thần học. Các phần giải phẫu và sinh lý học được minh họa đầy đủ màu sắc và được củng cố bằng các bài tập về cách kết hợp các dạng và phần từ.