Đề thi TACN số 20
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 05/08/2023
 • 45 phút
 • 59 câu hỏi
Đề thi TACN số 19
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 05/08/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Đề thi TACN số 18
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 04/08/2023
 • 45 phút
 • 59 câu hỏi
Đề thi TACN số 17
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 02/08/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Đề thi TACN số 16
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 29/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Các xét nghiệm cơ bản trong thận học
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 26/07/2023
 • 30 phút
 • 40 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Tiểu nhiều - Tiểu ít - Vô niệu - Tiểu đạm
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 25/07/2023
 • 35 phút
 • 45 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Các hội chứng lâm sàng hô hấp
Đề thi Nội KhoaĐề Thi
 • 25/07/2023
 • 40 phút
 • 50 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Chẩn đoán gan to
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 24/07/2023
 • 30 phút
 • 40 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Triệu chứng cơ năng tiêu hóa
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 24/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Triệu chứng cơ năng hô hấp
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 24/07/2023
 • 40 phút
 • 50 câu hỏi
Meduc.vn Đề thi Nội khoa: Khám phổi
Đề ThiĐề thi Nội Khoa
 • 24/07/2023
 • 30 phút
 • 40 câu hỏi