Ảnh sách
Giản yếu giải phẫu người 2022
4.8
(1250)
190,000VND

Giản yếu giải phẫu người 2022

Ảnh sách
Ảnh sách
Ảnh sách
Ảnh sách
Ảnh sách
Ảnh sách
Giản yếu giải phẫu người 2022
Giản yếu giải phẫu người 2022
Giản yếu giải phẫu người 2022
Giản yếu giải phẫu người 2022
Giản yếu giải phẫu người 2022
Giản yếu giải phẫu người 2022
Review sách

Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, súc tích, được biên soạn theo hệ thống các cơ quan. Cuốn sách có thể được sử dụng cho việc giảng dạy các đối tượng Trung cấp Y, cũng có thể phục vụ cho việc hệ thống hóa kiến thức cho đối tượng là sinh viên Đại học Y và các nhân viên Y tế cũng có thể dụng nó như một tài liệu “giúp trí nhớ” về giải phẫu học. Nhằm nhấn mạnh những kiến thức cần thiết cũng như giúp người đọc có thể tự đánh giá, ở mỗi chương (mỗi hệ thống), chúng tôi có biên soạn các mục tiêu và phần câu hỏi trắc nghiệm cụ thể.

Giản yếu giải phẫu người

  • Tác giả: Chủ Biên: PGS.TS. Phạm Đăng Diệu
  • Nhà xuất bản Y học - Nhà phát hành: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học
  • Số trang: 478 - Khổ: 14.5x20.5
  • Giới thiệu: Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, súc tích, được biên soạn theo hệ thống các cơ quan. Cuốn sách có thể được sử dụng cho việc giảng dạy các đối tượng Trung cấp Y, cũng có thể phục vụ cho việc hệ thống hóa kiến thức cho đối tượng là sinh viên Đại học Y và các nhân viên Y tế cũng có thể dụng nó như một tài liệu “giúp trí nhớ” về giải phẫu học. Nhằm nhấn mạnh những kiến thức cần thiết cũng như giúp người đọc có thể tự đánh giá, ở mỗi chương (mỗi hệ thống), chúng tôi có biên soạn các mục tiêu và phần câu hỏi trắc nghiệm cụ thể.

Giải phẫu người là một môn y học cơ sở khó học và khó nhớ nhưng lại rất cần thiết để làm cơ sở cho các môn y học khác. Chính vì vậy, việc học tập trong chương trình đào tạo cũng như tự ôn luyện thường xuyên rất cần thiết không những cho đối tượng các học viên của Trường Đại học Y, các Trường Trung học Y tế mà cũng không kém phần bức thiết cho các nhân viên y tế. Nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tế đó, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ cuốn Giải Phẫu Học Giản Yếu đã được Nhà Xuất Bản Y Học ấn hành và tái bản nhiều lần, cùng thực tiễn giảng dạy trên 10 năm cho đối tượng Đại học và Trung học Y tế tại Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng CBYT Thành Phố Hồ Chí Minh, do đó các tác giả đã biên soạn cuốn GIẢN YẾU GIẢI PHẪU NGƯỜI này,

 

Với ý đồ trình bày thông tin một cách ngắn gọn và súc tích, chúng tôi chọn cách biên soạn cuốn sách này theo hệ thống các cơ quan. Như vậy, cuốn "Giản Yếu Giải Phẫu Người" có thể được sử dụng cho việc giảng dạy các đối tượng Trung cấp Y, nhưng cũng có thể phục vụ cho việc hệ thống hóa kiến thức cho đối tượng sinh viên Đại học Y và các nhân viên y tế cũng có thể dùng nó như một tài liệu "giúp trí nhớ" về giải phẫu học. Nhằm nhấn mạnh những kiến thức cần thiết cũng như giúp người đọc có thể tự đánh giá, ở mỗi chương (mỗi hệ thống), đều được biên soạn các mục tiêu và phần câu hỏi trắc nghiệm.

Hi vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp ích cho các đọc giả trong việc chinh phục môn Giải phẫu

Bình luận
Gửi câu hỏi
DANH SÁCH CÂU HỎI