Hoá Sinh Trực Tuyến

0 đánh giá ( 0 bình luận)
Nội dung khóa học

Chuyên Ngành Hoá Sinh

Các Xét Nghiệm Thăm Dò Chức Năng Thận

Rối Loạn Chuyển Hoá Cacbonhydrat Và Xét Nghiệm Liên Quan

Xét Nghiệm Đánh Giá Chức Năng Gan

Các Xét Nghiệm Trong Bệnh Lý Tim Mạch

Chỉ Dấu Ung Thư

Rối Loạn Chuyển Hoá Lipid Máu Và Xét Nghiệm Lipid, Máu

Các Xét Nghiệm Đánh Giá Chức Năng Tuyến Giáp

Nguyên Lý Đo Quang

Các Phương Pháp Xét Nghiệm Miễn Dịch

Các Yếu Tố Gây Nhiễu Giai Đoạn Tiền Phân Tích Ảnh Hưởng Sinh Hoá - Miễn Dịch

Ôn Tập - Thực Hành Biện Luận Một Số Kết Quả Xét Nghiệm Hoá Sinh

Chuyên Ngành Huyết Học

Sinh Lý Hồng Cầu Và Các Rối Loạn Dòng Hồng Cầu

Sinh Lý Bạch Cầu Và Các Rối Loạn Dòng Bạch Cầu

Kỹ Thuật Xét Nghiệm Huyết Học Tế Bào - Biện Luận Công Thức Máu

Sinh Lý Đông Cầm Máu

Kỹ Thuật Xét Nghiệm Khảo Sát Đông Cầm Máu

Tổng Quan Các Bệnh Lý Liên Quan Đến Rối Loạn Đông máu

Tổng Quan Hện Thống Nhóm Máu - Hệ Nhóm Máu ABO Và Hệ Nhóm Máu RHESUS

Kỹ Thuật Định Nhóm Máu Hệ ABO Và RHESUS

Kỹ Thuật Xét Nghiệm Coombs

Phản Ứng Hoà Hợp Trong Truyền Máu

Ôn Tập

Kiểm Tra Cuối Kỳ